Ατομική έκθεση Φωτογραφίας του Γιώργου Βασιλειάδη με Θέμα “Misery”.

Εκδήλωση

misery 1